Skip to main content

Artikel

Taskforce bundelt krachten

2 min. lezen

Foto: Bas Czerwinski

Inzichten vanuit publieksdata bieden volop kansen. Je kunt deze gegevens inzetten om je publiek centraal te stellen én je bereidt jouw organisatie voor op het publiek van de toekomst. Belangrijk, want wie zijn publiek goed kent is wendbaar. Het zorgt ervoor dat je de inzichten in handen hebt om op basis van kennis strategische keuzes te maken rondom programmering en beleid. Met goede inzichten kun je bovendien het verdienvermogen vergroten. 

Maar hoe verzamel je data en op welke manier benut je vervolgens de kansen uit data-analyses? Welke data heb je nodig? Hoe pak je dit AVG-proof aan? En gebruiken we binnen de sector eigenlijk wel dezelfde termen? De Taskforce Publieksdata zet zich in om publieksinzicht, kennis en kunde over publieksdata in de sector te vergroten en samenwerking hierop te bevorderen. Want publieksdata zijn niet alleen waardevol voor een individuele instelling, maar ook voor de sector als geheel.

“Publieksinzicht, kennis en kunde over publieksdata in de sector vergroten en samenwerking hierop bevorderen”

Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata

Zeven instellingen uit het culturele veld vormen de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata:
1. DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie (voorzitter)
2. CJP
3. Rotterdam Festivals
4. Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP)
5. Platform ACCT
6. Cineville
7. Kunsten ‘92

De taskforce wordt tot en met eind 2024 mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Voor wie?

Projecten en initiatieven van de taskforce zijn bedoeld voor iedereen die zich binnen een culturele instelling bezighoudt (of bezig wil houden) met publieksdata en voor stedelijke en regionale organisaties die zich richten op cultuurparticipatie. 

Wat zijn publieksdata?

Onder publieksdata verstaan we de gegevens over het publiek. Dit kan gaan om persoonsgegevens, maar ook om het gedrag van een (potentiële) bezoeker. Die gegevens kun je desgewenst ook nog combineren met gegevens over levensstijlen om een nog beter beeld te krijgen van de samenstelling van jouw publiek én van de wensen en behoeftes van deze bezoekers.

Wil je meer weten?